Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ !!!!!!


Πανελλήνιο δίκτυο στήριξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές δωρεάν νομική συνδρομή σε όσους βρίσκονται σε επίπεδο διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους όπως προβλέπει η.....
καινούρια νομοθετική ρύθμιση , ξεκίνησε από τη Δευτέρα (14/3).
Νομοσχέδιο – ανάσα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Από 1η Σεπτέμβρη η ανάσα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Τράπεζα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με το νόμο “περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών”
Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν δικηγορικοί σύλλογοι και ενώσεις καταναλωτών από
όλη την Ελλάδα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Διαμεσολαβητής Τραπεζικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ήδη πολλοί υπερχρεωμένοι οφειλέτες έχουν απευθυνθεί στις ενώσεις καταναλωτών για τη ρύθμιση των χρεών τους, ωστόσο επειδή σε πολλές πόλεις της Ελλάδας δεν υπάρχουν ενώσεις, η δημιουργία του Πανελληνιου Δικτύου κρίθηκε απαραίτητη.

Οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στο δικηγορικό σύλλογο ή τις ενώσεις καταναλωτών της περιφέρειας τους, οι οποίοι και θα τους ενημερώνουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στη νομική ρύθμιση, για τη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν και το πιο σημαντικό, θα τους παρέχεται βοήθεια για τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης συμβιβασμού προς τους πιστωτές.

Αυτό το τελευταίο θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα υπερχρέωσης και κατάστρωσης οικογενειακού προϋπολογισμού.

Οι ενώσεις καταναλωτών και οι δικηγόροι θα υπογράφουν το πρακτικό συμβιβασμού ή τη βεβαίωση αποτυχίας, όπως προβλέπεται στο νόμο. Οι δικηγορικοί σύλλογοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν σχετικές καταστάσεις με δικηγόρους που αναλαμβάνουν τη δωρεάν συνδρομή των καταναλωτών.

Πως θα χρηματοδοτείται το Δίκτυο

Οι ενώσεις καταναλωτών θα υποστηρίζονται και οι δικηγόροι θα αποζημιώνονται για τις παραπάνω υπηρεσίες τους από πόρους του ΕΣΠΑ, και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση”.

Η χρηματοδότηση του Δικτύου θα διαρκέσει καταρχήν για ολόκληρο το 2011 και θα καλύψει υποθέσεις αναδρομικά από 28.1.2011.

Στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έχουν ήδη ανταποκριθεί τριάντα οκτώ δικηγορικοί σύλλογοι και τριάντα ενώσεις καταναλωτών από όλη τη χώρα.

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες μπορούν να βρουν, με βάση τον τόπο της κατοικίας τους, αναλυτικές πληροφορίες για τους δικηγορικούς συλλόγους και τις ενώσεις καταναλωτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η σχετική κατάσταση θα ενημερώνεται με τις νέες συμμετοχές που θα δηλώνονται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου